Top ubezpieczenia


rankingi, oferty, rekomendacje top ubezpieczeń

Rozwiązanie-umowy-z-PKO-Życie-TU-S.A.-

PKO Życie TU S.A oferuje bogatą gamę produktów ubezpieczeniowych oraz oszczędnościowo-inwestycyjnych na życie oraz dożycie. Niekiedy, z różnych względów, klienci decydują się jednak na rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Jakie zasady wówczas obowiązują?

Podstawowym celem działalności każdego przedsiębiorstwa – w tym także zakładu ubezpieczeń – jest dążenie do osiągnięcia zysku. Należy o tym pamiętać przy podpisywaniu wszelkiego rodzaju umów – nie tylko tych ubezpieczeniowych.

30 dni na odstąpienie

Jeśli szybko – w ciągu 30 dni – zorientujemy się, że wykupując ubezpieczenie, podjęliśmy pochopną decyzję, od umowy polisy z łatwością możemy odstąpić. Na ogół nie ma też problemów z jej późniejszym wypowiedzeniem. W takim przypadku należy jednak uważać na ewentualne niekorzystne zapisy umowy, w myśl których jej rozwiązanie może nas mocno uderzyć po kieszeni.

Formy rezygnacji z ubezpieczenia

Aby zrezygnować z ochrony świadczonej przez PKO Życie, wystarczy pisemnie wypowiedzieć polisę. W takiej sytuacji towarzystwo przestaje świadczyć swoje usługi w chwili otrzymania wypowiedzenia i w terminie 30 dni zwraca odpowiednią część składki za niewykorzystany okres ochrony.

Kiedy następuje rozwiązanie umowy?

Warto wiedzieć, że rozwiązanie umowy następuje nie tylko w przypadku jej wypowiedzenia przez ubezpieczonego. Z treści ogólnych warunków Ubezpieczenia na życie pożyczkobiorców posiadających pożyczki gotówkowe w PKO BP SA dowiadujemy się, że okres odpowiedzialności towarzystwa ustaje również:

  • w dniu śmierci ubezpieczonego,
  • z dniem wymagalności ostatniej raty pożyczki gotówkowej,
  • z dniem przedterminowej całkowitej spłaty pożyczki gotówkowej,
  • z dniem rozwiązania umowy dotyczącej pożyczki gotówkowej,
  • z dniem, w którym ubezpieczony ukończył 70 lat.

Warto wiedzieć, że jeśli umowa obejmuje dwóch ubezpieczonych, to śmierć jednego z nich nie wywołuje żadnych skutków względem drugiego ubezpieczonego – towarzystwo nadal udziela mu ochrony. Z kolei wystąpienie jednego z pozostałych zdarzeń przekłada się na rozwiązanie umowy ze wszystkimi ubezpieczonymi.

Rozwiązanie-umowy-z-AVIVA-Życie

Aviva jest jedną z bardziej znanych firm ubezpieczeniowych na rynku, posiadającą w swej ofercie również ubezpieczenia na życie. Problem polega na tym, że wielu klientów chciałby rozwiązać umowy z tą firmą, nie wie jednak, jak to zrobić i czy w ogóle taka możliwość istnieje.

Ubezpieczenie na życie to polisa, która ma chronić rodzinę ubezpieczonego. W razie śmierci właściciela polisy jego rodzina otrzyma odszkodowanie od ubezpieczyciela. Istnieją jednak i polisy na życie o charakterze inwestycyjno-oszczędnościowym.

Gdy znajdziemy korzystniejsza ofertę

Trzeba pamiętać, że oferty firm ubezpieczeniowych często się zmieniają, pojawiają się też co rusz promocje, można liczyć na upusty i rabaty. Czy w takiej sytuacji można więc zrezygnować z ubezpieczenia i skorzystać z lepszego rozwiązania w innej firmie ubezpieczeniowej? Oczywiście każdą umowę można rozwiązać – ubezpieczeniową również, ale na określonych warunkach.

Z pewnością nie można rozwiązać umowy w trakcie jej trwania. Żaden ubezpieczyciel nie wyrazi na to zgody. Dlatego tak uważnie należy czytać umowy przed ich podpisaniem. Poza tym trzeba wiedzieć, że ubezpieczyciele niezbyt chętnie informują swoich klientów, na jakich zasadach umowy można wypowiedzieć.

Rozwiązanie umowy z Avivą

W ogólnych warunkach ubezpieczenia jasno ujęte powinny być warunki, na jakich można zrezygnować z umowy. Wypowiedzenie można przesłać na adres:

Biuro Obsługi Klienta
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa
Biuro czynne PN-PT, 8:30 – 18:00

Każdy może zrezygnować

Z umowy ubezpieczeniowej może zrezygnować każdy ubezpieczony, na zasadach, jakie obowiązują na tym rynku. Najlepiej jednak zapoznać się ze szczegółami i pobrać z Internetu dokument wypowiedzenia umowy. Na jakich zasadach rozwiązywane są umowy z Aviva Życie, zawarte są w zapisach umów. Należy przy tym przestrzegać warunków i terminów zawartych w umowie ubezpieczeniowej. Chociaż ogólne zasady są podobne, a mogą różnić się w szczegółach.

Pułapki-ubezpieczenia-biletu-lotniczego

Wraz z zakupem biletu lotniczego możemy kupić ubezpieczenie lotnicze, które w pewnym stopniu zabezpiecza podróżujących w czasie pobytu na lotnisku i podczas samego lotu. Ta polisa ma jednak swoje pułapki.

Ubezpieczenie lotnicze wydaje się być bardzo pomocną opcją dla pasażerów. Jednak, aby być  stuprocentowo pewnym naszego bezpieczeństwa podczas podróży samolotem, należy sprawdzić, jakie pułapki mogą być zawarte w polisie lotniczej.

Na co zwracać uwagę?

Kupując bilet lotniczy, nabywamy automatycznie jego ubezpieczenie. Jest to z jednej strony bardzo korzystne, ponieważ nie musimy załatwiać dodatkowych polis i tracić czasu w biurach ubezpieczeniowych, aby wykupić ubezpieczenie na jeden dzień.

Jednak trzeba być świadomym, że firmy ubezpieczeniowe, podpisujące umowy z przewoźnikami, wykupują najniższe ubezpieczenia, które stanowią zaledwie 2-3% ceny biletu. Stanowi to niewielki odsetek wydatków, jakie ponosi przewoźnik, dlatego też firmy które współpracują z przewoźnikami, za tak niskie kwoty nie są w stanie zagwarantować wysokich rekompensat skradzionego lub zniszczonego bagażu.

Przewożąc cenne i drogie przedmioty, np. aparaty fotograficzne lub biżuterię, należy pamiętać, że nie zawsze otrzymamy pełen zwrot ich wartości.

Odwołania lub opóźnienia lotu

W przypadku odwołania lub opóźnienia lotu z wypłatą odszkodowania bywa różnie. Na pewno możemy domagać się rekompensaty w postaci zwrotu kosztów biletu w przypadku, jeśli lot nie odbył się w ustalonym terminie z przyczyn spowodowanych przez przewoźnika, np. złego stano technicznego pojazdu.

Jeśli lot został opóźniony z przyczyn niezależnych od przewoźnika, np. z powodu złej pogody, mgły czy śnieżycy, to niestety pozostaje nam cierpliwie czekać na lotnisku na swój lot. Wszystkie informacje, które definiują w, jakich sytuacjach możemy oczekiwać pomocy i rekompensaty, są zawarte w aneksach do umowy z ubezpieczycielem. Warto więc dokładnie przejrzeć wcześniej wszystkie dokumenty, jakie otrzymaliśmy wraz z zakupionym biletem lub dokładnie przejrzeć stronę internetową przewoźnika.