Top ubezpieczenia


rankingi, oferty, rekomendacje top ubezpieczeń

Zablokowany-dostęp-do-iPKO---jak-odblokować-konto-w-PKO-BP?

Bankowość internetowa i mobilna w naszym kraju stała się już właściwie powszechna. Wielu klientom trudno sobie wyobrazić brak dostępu do własnego konta przez Internet lub telefon. Co jednak, gdy dostęp do serwisu zostanie zablokowany? Sprawdźmy, jak odblokować dostęp do iPKO, posiadając konto w PKO BP.

W I kwartale 2015 roku Związek Banków Polskich przedstawił informację, z której wynikało, że do bankowości internetowej ma już dostęp 26 mln klientów indywidualnych banków, ale tak naprawdę z kanału internetowego korzysta aktywnie jedynie 13,6 mln konsumentów. Najwięcej aktywnych klientów bankowości internetowej posiada największy na rynku polskim bank, czyli PKO BP. Okazuje się, że za pomocą internetowego kanału dostępu w tym banku loguje się regularnie do własnego konta 3,2 mln osób. To w rzeczywistości 43% wszystkich klientów PKO BP, którzy mają podpisaną umowę na dostęp do bankowości internetowej. Warto dla porównania dodać, że drugi w rankingu mBank posiada tylko 1,8 mln aktywnych klientów, logujących się do konta online.

Kanał internetowy PKO BP

PKO BP oferuje swoim klientom bankowość elektroniczną dostępną za pomocą kanału internetowego. Mowa tu o serwisie transakcyjnym iPKO. Dzięki niemu można łatwo i wygodnie zarządzać swoimi środkami zgromadzonymi na rachunku osobistym z dowolnego miejsca, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Prócz takich podstawowych operacji, jak dokonywanie przelewów czy ustanawianie zleceń płatności, można także za pomocą iPKO płacić za zakupy w Internecie lub doładowywać telefony komórkowe na kartę. Serwis elektroniczny umożliwia także dostęp do rachunku maklerskiego i do rachunku PTE PKO Bankowy, do ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i wielu innych usług oraz produktów oferowanych przez PKO BP.

Jak odblokować dostęp do iPKO?

Zablokowanie dostępu do iPKO może nastąpić albo na wyraźne życzenie samego klienta albo poprzez trzykrotne wprowadzenie błędnego hasła podczas logowania do serwisu. Jeśli nasz dostęp do iPKO zostanie zablokowany, musimy skontaktować się z infolinią PKO BP, dzwoniąc na jeden z poniższych numerów:

  • 801 307 307,
  • 801 3PKOBP,
  • +48 81 535 60 60.

W czasie rozmowy z konsultantem zostaniemy poproszeni o podanie numeru identyfikacyjnego oraz o dane, które pozwolą pracownikowi banku potwierdzić naszą tożsamość. Potem zostaniemy przełączeni do automatycznego systemu, gdzie będziemy mogli ustanowić nowe hasło.

Rozwiązanie-umowy-z-PKO-Życie-TU-S.A.-

PKO Życie TU S.A oferuje bogatą gamę produktów ubezpieczeniowych oraz oszczędnościowo-inwestycyjnych na życie oraz dożycie. Niekiedy, z różnych względów, klienci decydują się jednak na rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Jakie zasady wówczas obowiązują?

Podstawowym celem działalności każdego przedsiębiorstwa – w tym także zakładu ubezpieczeń – jest dążenie do osiągnięcia zysku. Należy o tym pamiętać przy podpisywaniu wszelkiego rodzaju umów – nie tylko tych ubezpieczeniowych.

30 dni na odstąpienie

Jeśli szybko – w ciągu 30 dni – zorientujemy się, że wykupując ubezpieczenie, podjęliśmy pochopną decyzję, od umowy polisy z łatwością możemy odstąpić. Na ogół nie ma też problemów z jej późniejszym wypowiedzeniem. W takim przypadku należy jednak uważać na ewentualne niekorzystne zapisy umowy, w myśl których jej rozwiązanie może nas mocno uderzyć po kieszeni.

Formy rezygnacji z ubezpieczenia

Aby zrezygnować z ochrony świadczonej przez PKO Życie, wystarczy pisemnie wypowiedzieć polisę. W takiej sytuacji towarzystwo przestaje świadczyć swoje usługi w chwili otrzymania wypowiedzenia i w terminie 30 dni zwraca odpowiednią część składki za niewykorzystany okres ochrony.

Kiedy następuje rozwiązanie umowy?

Warto wiedzieć, że rozwiązanie umowy następuje nie tylko w przypadku jej wypowiedzenia przez ubezpieczonego. Z treści ogólnych warunków Ubezpieczenia na życie pożyczkobiorców posiadających pożyczki gotówkowe w PKO BP SA dowiadujemy się, że okres odpowiedzialności towarzystwa ustaje również:

  • w dniu śmierci ubezpieczonego,
  • z dniem wymagalności ostatniej raty pożyczki gotówkowej,
  • z dniem przedterminowej całkowitej spłaty pożyczki gotówkowej,
  • z dniem rozwiązania umowy dotyczącej pożyczki gotówkowej,
  • z dniem, w którym ubezpieczony ukończył 70 lat.

Warto wiedzieć, że jeśli umowa obejmuje dwóch ubezpieczonych, to śmierć jednego z nich nie wywołuje żadnych skutków względem drugiego ubezpieczonego – towarzystwo nadal udziela mu ochrony. Z kolei wystąpienie jednego z pozostałych zdarzeń przekłada się na rozwiązanie umowy ze wszystkimi ubezpieczonymi.

Rozwiązanie-umowy-z-AVIVA-Życie

Aviva jest jedną z bardziej znanych firm ubezpieczeniowych na rynku, posiadającą w swej ofercie również ubezpieczenia na życie. Problem polega na tym, że wielu klientów chciałby rozwiązać umowy z tą firmą, nie wie jednak, jak to zrobić i czy w ogóle taka możliwość istnieje.

Ubezpieczenie na życie to polisa, która ma chronić rodzinę ubezpieczonego. W razie śmierci właściciela polisy jego rodzina otrzyma odszkodowanie od ubezpieczyciela. Istnieją jednak i polisy na życie o charakterze inwestycyjno-oszczędnościowym.

Gdy znajdziemy korzystniejsza ofertę

Trzeba pamiętać, że oferty firm ubezpieczeniowych często się zmieniają, pojawiają się też co rusz promocje, można liczyć na upusty i rabaty. Czy w takiej sytuacji można więc zrezygnować z ubezpieczenia i skorzystać z lepszego rozwiązania w innej firmie ubezpieczeniowej? Oczywiście każdą umowę można rozwiązać – ubezpieczeniową również, ale na określonych warunkach.

Z pewnością nie można rozwiązać umowy w trakcie jej trwania. Żaden ubezpieczyciel nie wyrazi na to zgody. Dlatego tak uważnie należy czytać umowy przed ich podpisaniem. Poza tym trzeba wiedzieć, że ubezpieczyciele niezbyt chętnie informują swoich klientów, na jakich zasadach umowy można wypowiedzieć.

Rozwiązanie umowy z Avivą

W ogólnych warunkach ubezpieczenia jasno ujęte powinny być warunki, na jakich można zrezygnować z umowy. Wypowiedzenie można przesłać na adres:

Biuro Obsługi Klienta
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa
Biuro czynne PN-PT, 8:30 – 18:00

Każdy może zrezygnować

Z umowy ubezpieczeniowej może zrezygnować każdy ubezpieczony, na zasadach, jakie obowiązują na tym rynku. Najlepiej jednak zapoznać się ze szczegółami i pobrać z Internetu dokument wypowiedzenia umowy. Na jakich zasadach rozwiązywane są umowy z Aviva Życie, zawarte są w zapisach umów. Należy przy tym przestrzegać warunków i terminów zawartych w umowie ubezpieczeniowej. Chociaż ogólne zasady są podobne, a mogą różnić się w szczegółach.